500 jaar reformatie – alle evenementen in Den Haag op een rij

Dit jaar op 31 oktober herdenkt de protestantse kerk dat Luther 500 jaar geleden zijn befaamde 95 stellingen publiceerde, waarin hij pleitte voor hervormingen binnen de christelijke kerk. In dit jubileumjaar  zeven kerken uit Den Haag en omgeving, enkele gezamenlijke activiteiten.
Op zondag 22 oktober om 20.00 uur bent u van harte welkom bij een lezing in de Leeuwendaalkerk (van de NGK Rijswijk/Den Haag) over de geschiedenis van de reformatie in
onze regio.
– Voor de jeugd is er op donderdag 26 oktober om 19.30 uur een filmavond waar de film Storm wordt vertoond. De jongeren zijn hiervoor van harte uitgenodigd op de
Tamarschool, Fluitenbergstraat 6 in Den Haag.
Op zondag 29 oktober is er een gezamenlijke middagdienst in de Bethlehemkerk. Deze themadienst is georganiseerd door verschillende reformatorische kerken in Den Haag en omgeving.

De dienst begint om 16.00 uur. De voorgangers zijn ds. P. Bakker (Pax Christikerk) en ds. C. Blenk (Bethlehemkerk). Ds. Groen (CGK) leidt de dienst.