Gebruiksplan kerkgebouw voor de bijeenkomsten – update

Dit is een update van het gebruikspan van ons kerkgebouw.
Bij het gebruiken van het gebouw willen we ons graag houden aan de richtlijnen van de overheid om onszelf en onze geliefden te beschermen.


We hebben daarom een plan opgesteld dat we hanteren bij onze samenkomsten om anderhalve meter afstand te garanderen en daarmee het risico op verspreiding van het virus tijdens onze samenkomsten zo klein mogelijk te maken.

24 oktober 2020
Verbeterd protocol Avondmaal toegevoegd

Online Kroonbede 2020

Welkom bij de online Kroonbede 2020

Wij geloven dat gebed Nederland kan veranderen. Dinsdag 8 september zal de 20e Kroonbede plaatsvinden met als thema “Bidden om Bevrijding”. In het 75e Bevrijdingsjaar zal theoloog en schrijver Rikko Voorberg spreken. Staatssecretaris Paul Blokhuis zal met ons zijn ervaring delen over geloof en politiek. Stadsdominee Petra de Nooy, voorganger Gerrit den Broeder en pastora Ethline Stamper zullen voorgaan in gebed.

Vanwege COVID-19 maatregelen zal de live gestreamd worden en is alleen toegankelijk voor genodigden. Houdt u de website http://www.kroonbede.nl in de gaten waar u de dienst kunt volgen en hoe u aanwezig kunt zijn.

Laatste video uitzending 17: Christenen | Jasper Klapwijk

In deze laatste gezamelijke videouitzending verteld Jasper Klapwijk over de eerste Christenen in Antiochië.

De laatste gezamenlijke uitzending
(volgende week te zien via kerkdienstgemist vanuit onze eigen kerk)

Thema: Christenen
1) Waarom die naam?
2) Waar draait het om?
3) Wat als het tegenvalt?

Psalmen van NU 121 Ichthusband
Kindermoment door Nicky en Margreeth
Tekst: Handelingen 11: 19-26
Preek
Gebed
Zegenlied gemaak door door Job Wieles

Dank aan alle kijkers! Prachtig om de reacties te lezen van enthousiaste kijkers en de hoge kijkcijfers door de tijd heen. We hopen met deze uitzendingen meer verbinding met God te hebben kunnen brengen. We gaan nu meer werken aan de verbinding met elkaar door samen te komen in onze eigen kerken en vanuit daar uit te zenden. Daarom houden deze gezamenlijke uitzendingen op. We gaan via kerkdienstgemist verder uitzenden. Volgende week zal ik de nog een link daarvan posten.
Fijne zondag!

Voorganger: Jasper Klapwijk
Camera en montage: Tom van den Dool – Kortom Video

Video uitzending 15: Wij verlangen naar echtheid | Bart Noort

Bart Noort preekt over verlangen naar echtheid.

Schriftlezing: Hand. 4:32 – 5:11
Kindermoment door Lieneke Jeninga gemaakt door Thomas Oorschot
Kinderlied: Marcel en Lydia
Verkondiging evangelie door Bart Noort
Lied: Wat een wonder dat ik meewerken mag – band Morgensterkerk
(Gemaakt door Bas de Ruiter en audiomix Jan Barnhard)

Camera en montage: Kortom Video

Dit project is een samenwerking van De Morgensterkerk en Ichthuskerk in Den Haag, de Ichthuskerk in Bodegraven en de Franse kerk in Voorburg. Luister ook de voorgaande uitzendingen; te vinden op ons youtube kanaal met, Gerrit Den Broeder, Jasper Klapwijk, Arnout Francke en Bart Noort.
Camera en montage: Tom van den Dool – Kortom Video

Video Uitzending 14: Trouw zijn | Arnout Francke

“Trouw zijn. Ligt hier de roeping van de kerk vandaag de dag?” Arnout Francke preekt hierover uit Handelingen 2: 41-47.

Volgende week wordt deze uitzending ook gebruikt door het platform “www.beleefmee.nl” met gebarentolk.

Welkomstwoord
Votum en Groet
Opwekking 430 Heer ik prijs uw grote naam – band Morgensterkerk (audio mix Jan Barnhard)
Gebed voor opening van Gods Woord
Bijbellezing: Handelingen 2: 41-47
Kindermoment gemaakt door: Miriam, Niek en Jelle de Vries
Kinderlied: Gods Heilige Geest – Jezus is koning
Preek over “Trouw zijn”
Lied: De wind steekt op (Sela) – band Franse kerk Voorburg
Voorbedegebed
Zegen

Dit project is een samenwerking van De Morgensterkerk en Ichthuskerk in Den Haag, de Ichthuskerk in Bodegraven en de Franse kerk in Voorburg. Luister ook de voorgaande uitzendingen; te vinden op ons youtube kanaal met, Gerrit Den Broeder, Jasper Klapwijk, Arnout Francke en Bart Noort.
Camera en montage: Tom van den Dool – Kortom Video

Video uitzending 13: Pinksteren | Dansen met God

Het vuur van Pinksteren, in een mooie online dienst. Waarin er gedoopt wordt in zee, een hagepreek in Moerwijk, inzendingen van gemeenteleden waarin we samen bidden en de geloofsbelijdenis uitspreken.
Thema: Dansen met God. Kijk en zing mee!

Veni Sancte Spiritus (gezamenlijk digitaal koor) samenstelling – Job Wieles
We are one in the Spirit – Morgensterkerk band – geluid Jan Barnhard
Apostolische Geloofsbelijdenis in twaalf talen (door leden uit alle vier de gemeenten)
Doop Sanne in de zee – door Jasper Klapwijk
Lezen: Handelingen 2: 1-13 en Psalm 87
Preek – Gerrit den Broeder
Psalmen voor Nu 145
Gebed (door diverse leden uit alle vier de gemeenten)
Zegenlied “The Blessing kids

Camera en Montage: Tom van den Dool – Kortom Video

Video uitzending 12: Lijden om Christus’ wil | Jasper Klapwijk

De komende weken zullen de uitzendingen gaan over de brief van Petrus. Vandaag over het thema: “Lijden in Christus’ wil”

Lezen: 1 Petrus 4: 12-19
Psalm 27: 1-2 Psalmproject
Kindermoment (door Evelien van Hoogdalem)
Opwekking 717 – Morgenster band (audiomix: Jan Barnhard)
Amen door Soweto Gospel Choir
Video: Tom van den Dool – Kortom Video

Dit project is een samenwerking van De Morgensterkerk en Ichthuskerk in Den Haag, de Ichthuskerk in Bodegraven en de Franse kerk in Voorburg.

Luister ook de voorgaande uitzendingen; te vinden op ons youtube kanaal met, Gerrit Den Broeder, Jasper Klapwijk, Arnout Francke en Bart Noort.